Jaka jest rola testów kompetencyjnych/rekrutacyjnych?

Opublikowany: 2012/05/25

„Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat.”

Brian Tracy

Testy kompetencyjne coraz odważniej wkraczają na rynek Polski i nie tylko do firm, ale również osoby fizyczne coraz częściej widzą zasadność ich stosowania. Obecnie, zarówno absolwenci studiów wyższych, jak również pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym widzą wiele korzyści z zastosowania tego typu narzędzi. Niestety w związku z coraz większym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem na testy kompetencyjne, pojawia się bardzo dużo testów, które są nierzetelne, a co się z tym wiąże nie dostarczają trafnych i wartościowych informacji o badanej osobie. Dlatego, jeśli zamierzasz wykonać test kompetencyjny, warto zebrać wszelkie informacje na jego temat, aby ta inwestycja zwróciła ci się w postaci wartościowych i rzetelnych wyników.

Co badają testy kompetencji zawodowych?

Testy kompetencyjne są przeznaczone do weryfikacji predyspozycji i uzdolnień osób, dlatego służą do budowania indywidualnej ścieżki kariery, rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz zarządzania personelem firmy. Często badają styl zachowania pod presją, w środowisku naturalnym czy ściśle zawodowym. Mogą badać, w jaki sposób podejmuje ktoś decyzje, czym kieruje się w kontaktach personalnych, jak radzi sobie ze stresem i porażką lub co go motywuje. Przykładowo test Thomas PPA pokazuje, czy jesteś komunikatywny, wytrwały, pewny siebie, asertywny, dominujący, czy posiadasz silny charakter i czy logicznie myślisz. Tego typu testy często opierają się na samoocenie, ponieważ ma ona kluczowy wpływ na funkcjonowanie człowieka w grupie. Dzięki wiedzy uzyskanej z testów, z większą łatwością można określić, w jakim obszarze prawdopodobnie ktoś będzie odnosił sukcesy zawodowe i w jakim zakresie ma szansę na szybki i efektywny rozwój. Nie od dziś wiadomo, że osoby, które pracują na stanowiskach dostosowanych do swoich osobistych predyspozycji, szybciej przyswajają potrzebną wiedzę i umiejętności, są bardziej efektywne, a tym samym mają większe szanse na awans.

Testy kompetencyjne, a wybór ścieżki kariery

W związku z tym, że testy kompetencyjne badają predyspozycje osobowe, są doskonałym narzędziem pomocnym w budowaniu indywidulanych ścieżek rozwoju zawodowego. Oczywiście przygotowując plan kariery zawodowej, nie można bazować tylko i wyłącznie na ich wynikach. Zastanawiając się nad własnym rozwojem koniecznie trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak m.in. kwalifikacje czy uprawnienia i dotychczasowe doświadczenie. Znormalizowane testy, np. Thomas PPA dają jednak wiele miarodajnych i rzetelnych informacji dzięki, którym zwiększysz swoją samoświadomość, co pomoże ci z kolei lepiej zarządzać swoja karierą, wykorzystując mocne strony i rekompensując ograniczenia. Z większą łatwością będziesz mógł swoje decyzje zawodowe podejmować w oparciu o rzeczywiste atuty, które posiadasz, jak również będziesz wiedział nad czym warto popracować, aby osiągnąć konkretny cel. Świadomość swoich mocnych stron pozwoli ci podejmować trafniejsze decyzje związane z rozwojem zawodowym. Wystandaryzowane testy mogą dostarczyć nawet konkretnych sugestii zawodowych, które najprawdopodobniej będą właściwym kierunkiem rozwoju dla osoby badanej.

Poniżej przedstawiamy fragment raportu uzyskanego z testu Thomas PPA:

„Elementem pracy tej osoby powinien być codzienny kontakt z innymi, promowanie, pomaganie i ustalanie drogi postępowania. Osoba ta powinna mieć raczej dostęp do danych analitycznych, niż konieczność ich tworzenia. Terminy powinny być ustalane po konsultacji. Jej/jego zwierzchnik będzie musiał inspirować i ustalać kolejność czynności. Od osoby tej powinno się wymagać użycia wiedzy eksperckiej, przyjaznego usposobienia, determinacji i umiejętności wpływania na innych i pokonywania trudnych problemów. Nieoczekiwane, nieplanowane wyjazdy z domu nie powinny być częstą koniecznością…”

Testy kompetencyjne, a poprawa relacji w środowisku pracy

W związku z tym, że testy kompetencyjne często badają style zachowań, mogą również służyć za punkt wyjścia do analizy swoich relacji ze współpracownikami. Znajomość swoich mocnych i słabych stron pozwoli ci na lepsze i korzystniejsze poruszanie się na płaszczyźnie zawodowej. Łatwiej będzie ci zrozumieć reakcje innych na konkretne zachowanie oraz znaleźć bardziej adekwatny styl komunikacji. To wszytsko spowoduje, że zarówno ty, jak również twój zespół lub koledzy z firmy będziecie bardziej efektywniej pracować, co będzie się przekładać na wyniki oraz większą satysfakcję zawodową.