Przedstawiciel handlowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Przedstawiciela Handlowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze.

Przedstawiciel handlowy (inaczej: specjalista ds. klienta, handlowiec) to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów dla zatrudniającej go firmy. Pracę swoją wykonuje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub współpracy. Przedstawiciel handlowy ma obowiązek osiągania określonych poziomów sprzedaży miesięcznej (tzw. targetów sprzedaży).

Praca przedstawiciela handlowego polega na sprzedaży produktów firmy i utrzymywaniu długotrwałej współpracy z odbiorcą. Odpowiada on za poszerzanie bazy klientów o nowe pozycje i rozwój obecnych. Przedstawiciel uczestniczy zazwyczaj w planowaniu sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów. Swoją pracą buduje wizerunek firmy na podległym terenie. Do podstawowych obowiązków przedstawiciela należy prowadzenie negocjacji handlowych, kompleksowe przygotowywanie ofert, zawieranie umów, raportowanie i monitorowanie sprzedaży na danym obszarze, organizowanie prezentacji oraz reprezentowanie firmy na targach.

Wymagane kwalifikacje

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać się wysokimi umiejętnościami sprzedażowymi, negocjacyjnymi i interpersonalnymi. Wytrwałość w dążeniu do celu będą wysoce pożądane u kandydata. Cechy niezbędne w tej pracy to sumienność, punktualność i pracowitość. Skuteczny przedstawiciel handlowy odznacza się wysoko rozwiniętą kreatywnością. Sukces pracy przedstawiciela uzależniony jest od zaufania, jakie sobie wypracuje u klienta. Bardzo ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i wygląd zewnętrzny. W tym zawodzie pierwsze wrażanie liczy się jak w żadnym innym.

Praca przedstawiciela handlowego wymaga odporności na stres. W swojej pracy napotka wiele stresujących sytuacji. Ponadto powinien być zawsze pozytywnie nastawiony do pracy. Entuzjazm sprzedającego dobrze działa na kupującego.

Takiej osobie nie powinny być obce zagadnienia z marketingu i psychologii. Aby być bardziej skutecznym powinien uczęszczać na liczne warsztaty sprzedażowe.

W tym zawodzie należy liczyć się z częstymi wyjazdami służbowymi i długotrwałym przebywaniem poza domem, dlatego osoba zajmująca takie stanowisko musi być samodzielna i dyspozycyjna.

Od kandydatów wymaga się także doświadczenia w sprzedaży (coraz częściej w określonej branży) oraz znajomości jej rejonu. Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B i wykształcenia minimum średniego.

Szanse rozwoju

Kolejnym szczeblem w karierze może być stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży lub kierownika ds. kluczowych klientów. Wymagane wówczas będą kompetencje w zakresie umiejętności zarządzania, kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży, wysokie sukcesy sprzedażowe, determinacja w osiąganiu celów oraz znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację biznesową.

Pracownik na takim stanowisku będzie odpowiedzialny m.in. za rozwój sprzedaży na podległym terenie, zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych, raportowanie do dyrektora handlowego i kreowanie strategią firmy.

Corson.pl