Księgowa/Księgowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Księgowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze.

Księgowa/wy to osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

Do głównych zadań pracownika księgowości należy sporządzanie dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowej firmy, prowadzenie kont firmowych oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych (informowanie kierownictwa jednostki o stanie firmy) i zewnętrznych (rozliczenia podatkowe i statystyczne). Obowiązkiem księgowej jest dopilnowanie, aby spełnione zostały wszystkie obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i innych instytucji.

Księgowi mogą być zatrudnieni na etat w firmie, bądź organizacji, a także mogą oferować swoje usługi we własnym biurze rachunkowym. Aby założyć takie biuro i prowadzić księgowość w formie usług trzeba posiadać licencję Ministra Finansów. Zdobywa się ją na podstawie potwierdzonego doświadczenia w zawodzie i po zdaniu egzaminu (nie muszą go zdawać osoby, które ukończyły rachunkowość). Aby, zostać zatrudnionym na etat, najważniejsze są umiejętności i kwalifikacje.

Wymagane kwalifikacje

W zależności od branży (usługowej, handlowej lub produkcyjnej), z której pochodzi dana oferta pracy, stawiane są różne wymagania dla potencjalnego pracownika księgowości. Podstawą oczekiwań dla księgowej/ego jest: wykształcenie ekonomiczne, bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków oraz biegła znajomość programów księgowych (Symfonia, Płatnik itp.) oraz Microsoft Office. Ponadto pracownik księgowości powinien odznaczać się wysokimi zdolnościami analitycznymi, dokładnością, uczciwością i samodzielnością.

Jeżeli oferta pracy dotyczy etatu w międzynarodowej firmie, dodatkowe wymagania co do stanowiska będą następujące: biegła znajomość języka obcego (w zależności od firmy), doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, wykształcenie wyższe ekonomiczne i komunikatywność ze względu na pracę w dużym zespole i kontakty z klientami. Doświadczenie we współpracy i raportowaniu do centrali zagranicznej będą znaczącym atutem.

Warto wspomnieć o specyfice pracy w centrach księgowych. Wymaga ona dużej orientacji na klienta, ponieważ pracuje się tam dla zleceniodawców swojego pracodawcy. Celem rozwoju centrów BPO jest dążenie do usprawnień organizacyjnych i ograniczania kosztów. Prowadzi to do dość wąskiej specjalizacji pracowników i podziału księgowości na konkretne procesy. Z tego względu na najniższych stanowiskach wykonuje się zazwyczaj dość proste, powtarzalne zadania. Centra księgowe
oferują swoim pracownikom określoną ścieżkę kariery. Po roku lub dwóch osoba wyspecjalizowana w jednej dziedzinie może awansować na księgowego w obszarze księgi głównej. Warto też wiedzieć, że centra księgowe świadczą usługi dla wielu zagranicznych klientów, dlatego znajomość języków obcych – często bardzo nietypowych – to podstawa.

Szanse rozwoju

Główna/y księgowa/y – to stanowisko również spotykane w wielu branżach. Główna księgowa/y nadzoruje wszystkie wydarzenia finansowe przedsiębiorstwa lub organizacji (zarządzanie finansami, księgowością, administracją), dba o utrzymanie dobrej kondycji i rozwój systemu finansowego firmy, budowanie, kierowanie, nadzorowanie i rozwój zespołu. Główna księgowa/y odpowiada za stan dokumentacji, jej przechowywanie i archiwizację, zajmuje się sprawami kadrowo-płacowymi, współpracuje z bankami, instytucjami i innymi klientami.

Zazwyczaj są to osoby w wieku powyżej 30 lat i posiadające minimum pięcioletnie doświadczenie w księgowości i zarządzaniu zespołem. Aby awansować na to stanowisko niezbędne jest posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego, mile widziane są studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania, a także branżowe uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ACCA). Kluczowa będzie znajomość języków obcych, głównie języka angielskiego. Konieczna jest znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości (najlepiej US GAAP) oraz bardzo dobra znajomość polskich przepisów m.in. prawa bilansowego, podatkowego, dewizowego oraz zasad rachunkowości. Trzeba biegle posługiwać się zintegrowanymi pakietami oprogramowania księgowo-finansowego (np. Symfonia, ProFinn 2000). Wśród oczekiwanych kwalifikacji są cechy przywódcze, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne, zdolność do realistycznej oceny sytuacji, wysoki poziom odpowiedzialności, orientacja na wyniki, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

Corson.pl