Brand Manager – Opiekun Marki

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Brand Managera oraz możliwości rozwoju w tym obszarze.

To samodzielne stanowisko kierownicze, polegające na zarządzaniu promocją i reklamą marki na określonym rynku. Niesie ono odpowiedzialność za powodzenie rynkowe danej marki lub produktu.

Brand manager odpowiada również za wprowadzenie nowych produktów na rynek. Najpierw bada rynek pod kątem upodobań klientów docelowych, następnie przygotowuje dla nich skuteczną strategię marketingową i przeprowadza kampanię reklamową oraz promocyjną, wdraża wszystkie koncepcje, kontroluje ich skuteczność oraz stopień realizacji, a później na tej podstawie wykonuje odpowiednie raporty.

W przypadku produktów, które już istnieją na rynku, praca ta polega na umacnianiu świadomości marki u konsumentów lub podnoszeniu ich dotychczasowej pozycji rynkowej.

Generalnie w realizacji powyższych celów wspomagają go specjaliści do spraw promocji i reklamy, a sam głównie współpracuje z klientem oraz osobami pośrednio i bezpośrednio zaangażowanymi w promowanie marki i konkretnych produktów.

Wymagane kwalifikacje

Idealnym kandydatem jest osoba o szerokich horyzontach myślowych, posiadająca cechy przywódcy, o nieograniczonej wyobraźni i wytrwała w dążeniu do celu. Ważne jest, by kandydat był opanowany, odznaczający się wysoką kulturą osobistą i zdolnościami negocjacyjnymi. Bez tych cech osobowościowych zatrudnionej osobie będzie ciężko nad wszystkim zapanować. Ze względu na kierowniczy charakter tego stanowiska kandydat musi mieć doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Duża odpowiedzialność związana z tą pracą wymaga od pracownika posiadania wyższego wykształcenia marketingowego (mile widziany będzie dyplom menedżerski) i kilkuletniego doświadczenia zawodowego np. jako koordynator lub specjalista ds. marketingu. Przydatne okażą się sukcesy w branży. Oprócz tego, brand manager powinien posiadać szeroką wiedzę z zakresu
marketingu, zarządzania, ekonomii i finansów. Kolejnym wymaganiem jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zawód stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w różnych branżach, które wymagać będą od kandydata dogłębnej znajomości specyfiki danej działalności.

Szanse rozwoju

Po zdobyciu doświadczenia jako brand manager można zostać senior brand manager-em (starszym opiekunem marki), kierownikiem ds. marketingu, dyrektorem sprzedaży lub dyrektorem marki. Wszystko zależy od doświadczenia, kwalifikacji i osiągniętych sukcesów, jak również struktury firmy.

Corson.pl