Test Thomas International TST

Testy TST badają inteligencję płynną, a więc wrodzone zdolności. Dają odpowiedzi na szereg ważnych pytań z zakresu zarządzania personelem w organizacji. Narzędzie to służy wspomaganiu rozwoju firmy poprzez określenie potencjału intelektualnego i optymalne dopasowanie zasobów ludzkich do umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

Bateria Thomas TST jest w pełni profesjonalnym, znormalizowanym w warunkach polskich narzędziem, spełniającym wszelkie psychometryczne kryteria testów do badania inteligencji.

Thomas TST pozwala określić

 • Zdolność uczenia się
 • Poziom koncentracji
 • Szybkość i dokładność
 • Umiejętności liczbowe
 • Logiczne myślenie
 • Wyobraźnię techniczną/mechaniczną
 • Myślenie werbalne
 • Zdolności przechowywania informacji
 • Wyobraźnię przestrzenną

Narzędzie składa się z następujących testów

 1. PORÓWNYWANIE ELEMENTÓW – pomiar szybkości kojarzenia/percepcji
 2. ROZUMOWANIE – pomiar myślenia dedukcyjnego
 3. POSŁUGIWANIE SIĘ LICZBAMI – umiejętność pracy na liczbach
 4. PAMIĘĆ OPERACYJNA – przechowywanie informacji i wnioskowanie logiczne
 5. ORIENTACJA PRZESTRZENNA – pomiar orientacji przestrzennej (przydatnaw projektowaniu czy konstruowaniu)

Przebieg testu

Test wykonuje się pisemnie w warunkach stacjonarnych, tzn. kandydaci musza pojawić się w siedzibie firmy lub biurze CorsonHR. Na teście Specjalista TI rozdaje formularze do uzupełnienia i przedstawia instrukcję wykonania testu. Jego wykonanie trwa ok. 30 min.

Kto przeprowadza testy rekrutacyjne?

Certyfikowany Konsultant Thomas International z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wszystkie szczeble zawodowe w obrębie różnych branż.

Przykładowy Raport TST