Test Thomas International PPA

Metoda Thomas International Management System generuje odpowiedzi na szereg ważnych pytań z zakresu zarządzania personelem w organizacji.

Test PPA służy rozwojowi firmy poprzez określenie potencjału i optymalne dopasowanie zasobów ludzkich do wymagań stanowiska pracy. Bada cztery sfery, które są bardzo istotne z punktu widzenia efektywności na danym stanowisku: Dominację, Komunikację, Stabilizację, Adaptację.

Metoda Thomas International PPA to szybkie i rzetelne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w następujących obszarach

 • Rekrutacja właściwych osób na odpowiednie stanowiska
 • Wykorzystywanie potencjału i mocnych stron pracowników
 • Rozmowy okresowe
 • Planowanie ścieżek kariery i dalszego rozwoju w wewnątrz organizacji lub indywidualnie
 • Podnoszenie efektywności zespołu
 • Dobór i zarzadzanie zespołami

oraz

 • Delegowanie zadań i kompetencji
 • Pozyskiwanie i utrzymywanie skutecznych liderów
 • Ocena potrzeb szkoleniowych, coaching oraz przywództwo
 • Restrukturyzacja i reorganizacja
 • Rozwiązywanie problemów interpersonalnych

Test PPA (Analiza Profilu Osobowego) składa się z dwóch części

 1. PROFESJOGRAM – czyli analiza profilu stanowiska, która określa jego charakter poprzez wymagane na nim zachowania pracownika i cechy osobowe.
 2. ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO – opisuje predyspozycje zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem silnych stron badanej osoby.

Wykorzystanie w praktyce metody Thomas International daje następujące korzyści

 • Zmniejszenie ryzyka błędów w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych oraz personalnych, takich jak np. awans
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie motywowania pracowników oraz kierowania nimi w taki sposób, aby osiągali jak najlepsze wyniki indywidualne i zespołowe (zaleca się wykonanie testów managerom i ich zespołom, w celu poprawienia wewnętrznej komunikacji, a tym samym efektywności)
 • Racjonalizacja kosztów zatrudnienia nowych pracowników/optymalne ich dopasowanie
 • Możliwość wykorzystania jednego narzędzia w różnych obszarach narządzania personelem

Przebieg testu

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia testu jest posiadanie komputera z dostępem do internetu. Powinien zostać przeprowadzony w siedzibie klienta, bądź na w biurze firmy CorsonHR, jeśli istnieje taka potrzeba ze strony klienta (np.: w przypadku rekrutacji ukrytej).

Specjalista TI wysyła do kandydata link z testem, którego wykonanie zajmuje około 7 minut. Zaraz po zakończeniu testu otrzymujemy wypełniony formularz, który zostaje poddany szczegółowej analizie.

Przykładowe raporty uzyskane z testu Thomas PPA: