corsonhr CorsonHR

Agencja Zatrudnienia (nr licencji 7933), specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska średniego i wysokiego szczebla, poszukuje dla swojego klienta kandydatów na stanowisko:

Administrator baz danych

Wymagania:

 • Bardzo dobra i udokumentowana minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym znajomość PostgreSQL w wersjach 9.1-9.4 w środowisku Linux (Debian, Ubuntu)
 • Umiejętność instalacji, upgrade’u, konfiguracji, optymalizacji, backupowania oraz monitorowania bazy danych
 • Praktyczna znajomość podstawowych technik replikacji (streaming replication)
 • Praktyczna wiedza na temat konserwacji bazy (vacuum, reindex)
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa oraz rodzajów autentykacji klienta bazy
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie oraz pisanie dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Inne techniki replikacji bazy PostgreSQL, np. BDR
 • Load balancing, np. PgBouncer, HAProxy
 • Java (JDK 7 lub 8)
 • Nagios lub Zabbix
 • Znajomość baz MS SQL, Derby

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie i bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących baz danych
 • Monitoring wydajności baz danych
 • Udział w procesach m.in. migracji oraz instalacji poprawek do baz danych

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość podjęcia współpracy B2B
 • Dostęp do najnowszej technologii
 • Benfity pozapłacowe

Prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji oraz innych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Corson s.c. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

W celu zgłoszenia swojej kandytatury na powyższe stanowisko należy przesłać swoje CV/Resume na następujący adres email: rekrutacja@corsonhr.pl

W tytule wiadomości prosimy zamieścić nazwę stanowiska, miasto i numer referencyjny oferty.

Prosimy o zawarcie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”