Opis stanowisk

Doradca klienta

Opublikowany: 2012/07/19

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Doradcy Klienta oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Do głównych zadań doradcy klienta należy przede wszystkim profesjonalne doradztwo klientom indywidualnym lub/i biznesowym w wyborze optymalnego produktu lub usługi oferowanej przez firmę. Konsultacji dokonuje po wcześniejszej, zindywidualizowanej analizie potrzeb, możliwości i oczekiwań klientów. Osoba ...

Project Manager – kierownik/menedżer projektu

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Project Managera oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Project manager jest specjalistą zarządzającym określonymi projektami w firmie, począwszy od ich planowania do realizacji. Aktualnie najczęściej takie projekty realizowane są w budownictwie, sieciach komputerowych, sieciach telekomunikacyjnych, w rozwoju oprogramowania, produkcji i sektorze usług, finansów ...

Brand Manager – Opiekun Marki

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Brand Managera oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. To samodzielne stanowisko kierownicze, polegające na zarządzaniu promocją i reklamą marki na określonym rynku. Niesie ono odpowiedzialność za powodzenie rynkowe danej marki lub produktu. Brand manager odpowiada również za wprowadzenie nowych produktów na rynek. Najpierw ...

Specjalista ds. e-marketingu

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Specjalisty ds. e-marketingu oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Praca na tym stanowisku polega na wykorzystaniu narzędzi marketingowych za pomocą medium Internetu i strony WWW. Specjalista ds. marketingu internetowego zajmuje się przede wszystkim współtworzeniem i wdrażaniem strategii marketingowej on-line. Bierze udział w planowaniu, ...

Przedstawiciel handlowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Przedstawiciela Handlowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Przedstawiciel handlowy (inaczej: specjalista ds. klienta, handlowiec) to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów dla zatrudniającej go firmy. Pracę swoją wykonuje na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub współpracy. Przedstawiciel handlowy ma obowiązek ...

Doradca bankowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Doradcy Bankowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Doradca klienta w oddziale banku to osoba, która udziela porad klientom banku, jak i sprzedaje jego usługi. Doradztwo odbywa się w zakresie doboru odpowiedniej lokaty, rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego, kredytu lub innej usługi banku. Zakres obowiązków ...

Księgowa/Księgowy

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Księgowego oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Księgowa/wy to osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Do głównych zadań pracownika księgowości należy sporządzanie dokumentacji dotyczącej polityki rachunkowej firmy, prowadzenie kont firmowych oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych ...

Sekretarka

Opublikowany: 2012/06/14

Doradcy ds. kariery z Corson.pl – przedstawiają poniżej wymagania na stanowisko Sekretarki oraz możliwości rozwoju w tym obszarze. Sekretarka to osoba pracująca w sekretariacie firmy, często na recepcji lub w charakterze asystentki. Osoba na tym stanowisku pośredniczy w kontaktach pomiędzy przełożonym a pracownikami firmy, jej klientami i kontrahentami. Głównym zadaniem jest dbanie o prawidłową ...